Visuaalinen näkymä työkohteesta nostaa yrityksen perehdytys- ja opastusprosessin täysin uudelle tasolle. Se auttaa työntekijää hahmottamaan kohteen helpommin, välittämään tietoa tehokkaammin sekä parantamaan työn laatua. Tämä sujuvoittaa myös itsenäistä työhön perehtymistä.

Visuon tuo 360-työympäristöt osaksi yritysten työnohjausta ja suoraan toiminnanohjausjärjestelmään tai älylaitteisiin, mobiilisti. Hyvänä esimerkkinä kumppanimme Maxtech, jolla työn hallinta ja ohjaaminen ovat nyt entistäkin helpompia – Visuon toimii suoraan linkitettynä Maxtechin työkohdeohjeistuksessa. Käyttäjälle avautuu kohteesta helppokäyttöinen kuvallinen näkymä, jonka huomiokohdat sisältävät tietoa työvaiheista, työturvallisuudesta tai muista kohteessa työskentelyyn liittyvistä oleellisista asioista.

1) Helpota perehdyttämistä. Visuaalinen 360-näkymä nopeuttaa ja helpottaa kohteeseen tutustumista sekä tarjoaa mahdollisuuden jäsentää enemmän tietoa selkeämmäksi kokonaisuudeksi.

2) Ylitä kielimuuri. Visuaalisen kerronnan avulla yhteisen kielen löytyminen tuottaa merkittävästi vähemmän haasteita ja mahdollistaa näin tietojen välittämisen helpommin.

3) Tehosta tuottavuutta. Kohteeseen tutustuminen ennalta vähentää virheitä, nopeuttaa kohteessa liikkumista ja tehostaa työn suorittamista.

4) Kevennä päivitystyötä. Mitä tiiviimmin tietoa täytyy päivittää, sitä tärkeämpää on, että tiedot ovat digitaalisesti päivitettävissä keskitetysti. Ei enää manuaalisia ja virheellisiä perehdytyskansioita!

5) Jaa tietoa ketterämmin. Visuaalinen näkymä tiloihisi on helposti saatavilla missä tahansa. Määrittelemäsi henkilöt pääsevät tutustumaan kohteeseen turvallisesti ja itsenäisesti – aikaan ja paikkaan katsomatta.

Puhtauspalvelualalla ja kiinteistöhuollossa visuaaliset työkalut helpottavat perehtymistä

Henkilöstön osaaminen ja kohdekohtaisen tietotason parantaminen ovat merkittäviä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Henkilöstön vaihtuvuus luo pullonkauloja, sillä perehdytys on käytännössä jatkuvaa.

Siivousalalla ja kiinteistöhuollossa tämä on arkipäivää. Jokainen kohde on omanlaisensa, ja muutokset ovat yleisiä. Usein tietoa täytyy olla saatavilla useammalla kielellä. Kohteen avaaminen visuaalisesti tehostaa kohteeseen tutustumista ja työn suorittamista merkittävästi myös silloin, kun kielimuuri asettaa haasteita. Samalla voidaan heittää hyvästit tulostetuille perehdytyskansioille, sillä kaikki tieto on kootusti yhdessä sovelluksessa ja kulkee näin mukana käyttäjiensä taskussa missä tahansa.

1) Visuaalisuus on universaali kieli, jonka avulla jaat ajantasaista tietoa enemmän ja nopeammin kuin yhdelläkään perehdytyskansiolla. Perehdytysmateriaaleja on helppo pitää ajan tasalla. Ne myös kulkevat aina niitä tarvitsevien henkilöiden taskussa mukana missä tahansa.

2) Kun kohdekohtaiset perehdytysmateriaalit on keskitetty, on organisaation yhteisten toimintatapojen välittäminen kenelle tahansa helpompaa. Töiden suorittaminen tehostuu ja rentoutuu, sillä kohteeseen on helppo tutustua jo etukäteen.

Teollisuudessa visuaalinen näkymä mahdollistaa etätutustumisen ja -esittelyt

Visuaalinen näkymä helpottaa merkittävästi teknisiin tiloihin ja huollettaviin kohteisiin tutustumista sekä huoltokeikkoihin valmistautumista. Työntekijä pääsee kiinni työtehtäviinsä, osaa liikkua tilassa sujuvammin, pystyy suunnittelemaan työn tarkemmin ja voi varautua poikkeuksellisiin ympäristöihin jo ennalta.

Mitä enemmän kohteessa ollaan tekemisissä erilaisten laitteiden ja turvallisuuden kanssa, sitä merkittävämmäksi nousevat myös turvallisuuskysymykset. Visuaalisen näkymän ansiosta tämä kaikki luonnistuu helpommin ja tehokkaammin.

Näkymä mahdollistaa tutustumisen kohteeseen jo ennakkoon, minkä ansiosta pystytään muun muassa valitsemaan huollettavaan kohteeseen soveltuvat työkalut ja tarvikkeet. Myös liikkuminen tiloissa tehostuu, sillä huoltohenkilö tietää jo saapuessaan, missä mikin on.

Moni yritys järjestää nykyään esittelyjä tehdastiloihinsa etänä. 360-näkymän ansiosta kohteeseen voidaan tutustua missä tahansa ilman erillisiä turvallisuusjärjestelyjä.

Työvuorosuunnittelun ja työn hallinnan uusi ulottuvuus

360-näkymä tarjoaa työvuorosuunnitteluun, kohteiden ohjaamiseen ja työn hallintaan täysin uudenlaisen ulottuvuuden. Hyvä suunnittelu ja huolellinen ohjeistus selkiyttävät työtehtäviä ja laatuodotuksia merkittävästi vähentäen virheiden mahdollisuutta. Samalla ne parantavat työtyytyväisyyttä poistamalla monimutkaisista ja vanhentuneista ohjeistuksista johtuvia epäselvyyksiä.


Tutustu tarkemmin myös Maxtechin ratkaisuihin: https://www.maxtech.fi/

VARAA ONLINE DEMO