Visuaalinen oppimisympäristö on tehokas apu oppimiseen – tämä on todettu myös Oulun ammattikorkeakoulussa, jossa Visuonin 360-oppimisympäristö on ollut käytössä jo vuodesta 2018 lähtien. Palvelua hyödynnetään erityisesti röntgenhoitajaopiskelijoiden, mutta myös muiden terveydenhuoltoalan opiskelijoiden opetuksessa.

Oppimisympäristöön on kuvattu Oulun yliopistollisen sairaalan röntgen- ja sädehoitotiloja, jolloin jo teoriatunneilla saadaan ensikosketus käytännön työskentely-ympäristöihin.

Tyytyväisiä opiskelijoita ja opettajia

Radiografian ja sädehoidon lehtori Kaisa Marttila-Tornion mielestä Visuonin palvelun käyttö opetuksessa on onnistunut erittäin hyvin. Opiskelijat ovat kokeneet visuaalisen oppimisympäristön palvelevan erilaisia opiskelutyylejä. ”Keskiössä on kuitenkin aina opiskelija, ja se on otettava huomioon opetusta suunnitellessa. Joku oppii kuuntelemalla, yksi katsomalla ja toinen lukemalla. On hienoa, että pystymme tarjoamaan opiskelijoille teoriajaksoilla myös tällaista visuaalista materiaalia. Visuaalinen oppimisympäristö pienentää selkeästi kuilua teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun välillä.”

Marttila-Tornio kokee, että visuaalinen oppimisympäristö tukee myös opettajan työtä. ”Opetuksesta saa monipuolisempaa, ja toki se helpottaa asioiden selittämistä, kun pystyy myös näyttämään työskentely-ympäristön.”

Visuaalinen oppimisympäristö on helppo ottaa käyttöön

Kaisa Marttila-Tornion mielestä palvelun käyttöön ottaminen on erittäin helppo oppia. ”Visuonilta tultiin kuvaamaan röntgentilat, ja oppimisympäristön käytön opettelu oli yksinkertaista. Mitään erikoisosaamista ei vaadita!”

Marttila-Tornio suositteleekin palvelua kaikille. ”Toki opettajan on omattava hieman virtuaalipedagogiikan taitoja, mutta palvelu itsessään on niin helppo oppia, että se ei ole ongelma. Sitä paitsi oma ammatillinen osaaminen kehittyy siinä samalla.”

Oulun ammattikorkeakoululla on tällä hetkellä käytössä kuusi oppimisympäristöä, joista osa on suomeksi ja osa englanniksi. Palvelun käyttöä aiotaan jatkaa tulevaisuudessakin.

”Opiskelijoillehan tätä tehdään. Parasta on, että Visuonin palvelun kautta pystymme huomioimaan erilaisia opiskelijoita ja opiskelutapoja. Meillä ei ole useinkaan mahdollisuutta tutustua käytännön toimintaympäristöihin teoriaopetuksen yhteydessä, joten 360-oppimisympäristön avulla käytännön harjoitteluun on huomattavasti helpompi lähteä, kun paikat ovat jo teoriajaksoilta tutut.”

Lue tarkemmin OAMK julkaisu: Virtuaaliympäristöt tukevat radiografian ja sädehoidon oppimista ja ohjausta

Ota yhteyttä Jarmoon tai Mattiin, jos kiinnostuit palvelusta.

VARAA ONLINE DEMO